Welkom op onze afdelingssite

Voor vrouwen, door vrouwen.

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie.
Het is onze missie om met de kracht van vrouwen de leefomgeving te versterken.

Vrouwen van Nu is een vereniging van vrouwen met hart voor de leefomgeving in plattelands- en stedelijke gebieden,die
- elkaar willen ontmoeten,
- hun creativiteit willen ontplooien,
- aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken
- en met krachttige stem willen participeren in       hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Hoe zit de vereniging in elkaar

Alle leden zijn lid van de landelijke,in Den Haag gevestigde, vereniging Vrouwen van Nu: 40.000 leden,ruim 500 plaatselijke afdelingen in 11 provincies.
In Noord-Holland zijn 50 afdeleingen en 4500 leden.

De afdeling Monnickendam en Omstreken  is 7 november 1946 opgericht als NBvP(Nederlandse Bond voor Plattelandsvrouwen). 

Onze afdeling telt in januari 2019 100 leden.
De leden komen uit Zuiderwoude, 
Purmerend, Katwoude, Broek in Waterland, Edam, Volendam en Monnickendam.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

De voordelen van het lidmaatschap

Een greep uit het brede Vrouwen van Nu aanbod:
- bijzondere reizen voor leden,
-uitwisselingsdagen,
-Zes keer per jaar een ledenblad,
-ledenpas met voordeeltjes,
-een website. Als lid ontvangt u een oranje kaartje met   de inloggegevens.

Kijk wat de vereniging u te bieden heeft en maak hier gebruik van.

Locaties

Onze avonden worden afwisselend gehouden in het:

Bernard Nieuwentijt College
Pierbaan 5
1141GV Monnickendam

of

Het Hart van Katwoude
Hoogedijk 27
1145 PN Katwoude

Contributie

De contributie voor 2019 bedraagt € 52,50

Iban nummer NL 73 RABO 03428.57657

t.n.v. NBvP,Vrouwen van Nu afd. Monnickendam en Omstreken.
 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk gedaan worden en moet voor 15 oktober 2019 bij het secretariaat binnen zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons secretariaat: Lieske Verwijs

email: vrouw-van-nu-is@live.nl

 

Voor meer informatie kunt u mailen naar bureau@vrouwenvannu.nl of bellen naar 070 3244429.