welkom op onze afdelingssite

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

Onze afdeling is opgericht in maart 1931.Op dit moment hebben we 27 leden.
De afdelingsavonden zijn 1 keer per maand, meestal op de dinsdagavond, in de maanden september t.e.m. april, en worden gehouden in ,,Ons Dorpshuis" aan de Wirdumerweg in Loppersum.
We proberen altijd een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen.
Ook maken we diverse uitstapjes met elkaar.
Bent u nieuwsgierig? Kom gerust eens als gast bij ons op een afdelingsavond