Welkom op onze afdelingssite

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een gezellige en actieve vereniging voor vrouwen die aandacht hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, open staan voor nieuwe ontmoetingen en inspiratie willen opdoen om hun stem te laten horen.

We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde activiteitencommissies. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.Voor iedere Vrouw van Nu is er iets te doen.

Wij organiseren 9x per jaar een afwisselend programma met daarin culturele, creatieve, ontspannen activiteiten. Deze avonden worden gehouden in "Het Wapen van Landsmeer" Calkoenstraat 27 en beginnen om 20.00 uur.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het landelijke ledenblad en 3x het provinciale ledenblad "Inzicht".

De contributie voor 2024 bedraagt €65,00. Het lidmaatschap gaat in op het moment dat de penningmeester de contributie heeft ontvangen. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk en moet vóór 1 november bij de secretaris binnen zijn. Gasten betalen €5,00 voor een avond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze  penningmeester Diny Vletter tel: 020-4824846, email: diny.vvnl@kpnmail.nl