Welkom op onze afdelingssite

WIE ZIJN WIJ

De NBvP, Vrouwen van Nu, is een organisatie van vrouwen met hart voor de stad en het platteland, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en met krachtige stem willen participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Vrouwen van Nu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De volledige verklaring staat op de site van de Vrouwen van Nu.
Op  advies van de Provinciale Afdeling delen wij u het volgende mee:
Bij deelname aan activiteiten die in het kader van de NBvP, Vrouwen van Nu worden georganiseerd door commissies, werkgroepen, afdelingen of op welke wijze dan ook geldt altijd: “Deelname op eigen risico”.

 

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u vier maal per jaar het ledenblad.

LEDENAVONDEN
Alle afdelingsbijeenkomsten worden gehouden in
Zalencentrum “Salvatori” , Oude Havenweg 3, te
Strijen, tenzij anders vermeld. Zaal open: 19.00 uur.
Aanvang: 19.30 uur. Kosten: € 4,00 incl. koffie/thee,
tenzij anders vermeld. Introducees zijn altijd
welkom. Zij betalen € 5,00. Meer informatie vindt u op de maandelijkse nieuwsbrief, of kijk op
http://vrouwenvannu.nl/hoeksche-waard-oost
Social Media:
Wist u dat Vrouwen van Nu te volgen is op Face
book?
https://www.facebook.com/vvnzuidholland/
https://www.facebook.com/groups/vrouwenvannu/
en op de website
www.vrouwenvannu.nl of www.vrouwenvannu.nl/hoeksche-waard-oost
Op de voorpagina van de website staan plaatjes waarachter allerlei informatie staat als u er op klikt en links en rechts staat allerlei verwijzingen met informatie. Ook de nieuwsbrief komt er op te staan;
die vindt u op de voorpagina achter nieuwsbrieven.
De foto’s die gemaakt wor den op de afdelingsavonden komen altijd op de site van de Hoeksche Waard Oost te staan, na toestemming. Onze
Webmaster, Yvonne Verhorst zorgt hier voor.
Emailadres Yvonne: zie Jaarboekje!

De link voor de foto’s is:
https://vrouwenvannu.nl/hoeksche-waard-oost/overzicht?term=fotoalbums
Voor het onderwerp voor leden heeft u een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig.
Zie het Jaarboekje pagina 12.

-------------------------------------------------------
Aanmelden/opzeggen/adreswijziging doorgeven
U bent dat vast niet van plan, maar mocht u
onverhoopt uw lidmaatschap op willen zeggen, dan
dient u dat schriftelijk te doen bij
Ria de Grauw, zie tel nummer en emailadres in het Jaarboekje!
U dient dit dan wel te doen vóór 1 november 2021. Indien u uw opzegging niet op tijd doorgeeft, moeten wij u helaas nog de contributie voor het komende jaar vragen, omdat wij zelf over het aantal leden op 1 november 2021 de helft van de contributie aan de landelijke kas moeten
afdragen. Natuurlijk vinden Ria en wij allemaal het veel leuker om nieuwe leden in te schrijven!
Mogen wij ook nog uw e-mailadres weten, dan kunnen wij u vaker en sneller op de hoogte stellen van nieuwtjes. Ook dit kunt u melden bij Ria.