Welkom op onze afdelingssite

Hierboven ziet u het beeld van Tryntsje en haar zeven zonen, gemaakt door beeldhouwer mevrouw Annet Haring.

Wij hebben op dit moment 145 leden.
Ons Bestuur bestaat momenteel uit 6 personen en wordt bijgestaan door leden buiten het bestuur en contactleden.

De organisatie van de verschillende commissies en interessegroepen is in handen van leden.

De afdeling Giekerk vertegenwoordigt de plaatsen: Aldtsjerk, Burdaard, Gytsjerk, Lekkum, Miedum, Mûnein, Oentsjerk, Readtsjerk, Ryptsjerk en Wyns.

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken.
U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u zes maal per jaar het ledenblad.

Voor meer informatie kunt u mailen naar  

http://vrouwenvannugiekerk@ziggo.nl

 
 

 

Extra informatie