leden

Contributie 2024

Bij het magazine van Vrouwen van Nu in december 2023 ontvangt u de rekening voor de contributie 2024 en de Ledenpas.

Het contributie bedrag is € 65,00 overmaken onder vermelding van uw lidnummer (zie ledenpas). Of via een automatische incasso.

Het opzeggen van uw lidmaatschap dient u voor 1 oktober 2022 schriftelijk of per mail doorgeven aan de secretaris Rita Morsman. Afmelden bij de landelijke VvN voor 1 november door de ledenadministratie, dan bent u nog lid tot het einde van het jaar.

Email: vvn.eibergen@gmail.com

Wilt u lid worden? Kom dan twee keer proefdraaien in de Huve, Eibergen, zie agenda