Welkom op onze afdelingssite

Welkom in het glooiend landschap van de Achterhoek-Zuid met zijn oude Saksische boerderijen en houtwallen. Wij zijn de afdeling Dinxperlo van de landelijke vereniging van Vrouwen van Nu, Tot deze afdeling behoort ook het buurtschap De Heurne. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een bloeiende vereniging met per 1-1-2023 

71leden.

Wij komen 1 keer per maand bij elkaar. We hebben geen vaste lokatie en maken gebruik van twee lokaties. In het dorp Dinxperlo en in het buurtschap De Heurne. Voor onze afdelingsavonden zie hiervoor onze agenda. Wilt u eens als gast een avond bezoeken dan bent u van harte welkom.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze groepen. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Inbreng van nieuwe ideeën zijn altijd welkom, want een vereniging voor en door de leden blijft een levendige vereniging.

Het is mogelijk om 1 of 2 keer een afdelingsavond te bezoeken zonder lid te zijn. Daarna wordt verwacht lid te worden van de vereniging.  

WAT ZIJN INTERESSEGROEPEN:

Een interessegroep van een afdeling van Vrouwen van Nu wordt gevormd door een groep leden, die zich samen structureel met een bepaalde activiteit bezig houden.

Het opzeggen van het lidmaatschap van Vrouwen van Nu en vervolgens toch blijven deelnemen aan een interessegroep is niet toegestaan.

De verschillende interessegroepen staan links in de zijlijn van de voorpagina. 

Lidmaatschap opzeggen bij het secretariaat., vóór 15 oktober  van het lopende jaar. Het  liefst schriftelijk.

Lidmaatschap vervalt op 1 januari van het volgend jaar.

Dan is deelname aan interessegroepen  niet meer toe gestaan.

>>Verhuizing, nieuwe telefoonnummers, e-mail adres doorgeven aan het secretariaat.

 E -mail  vrouwenvannu.dinxperlo@gmail.com