Welkom op onze afdelingssite

Fijn dat u belangstelling hebt voor onze website. U vindt hier informatie over zowel de landelijke vereniging van Vrouwen van Nu als over de lokale afdeling in Dedemsvaart.

De afdeling Dedemsvaart heeft rond de 120 leden en organiseert 9 afdelingsavonden en 2 thema-ochtenden per jaar en daarnaast zijn een aantal commissies en interessegroepen actief. Er is een zomerstop in de maanden juni, juli en augustus maar de activiteiten van een aantal interessegroepen gaan gewoon door. Informatie hierover is te vinden bij het desbetreffende hoofdstuk op deze site.

De contributie wordt in januari betaald en daarmee is deelname aan de diverse lokale activiteiten meestal kosteloos behoudens het kopje koffie of thee en een kilometervergoeding voor de chauffeur tijdens uitstapjes. Soms wordt aan de leden een bijdrage gevraagd maar er wordt naar gestreefd om de kosten zo laag mogelijk te houden.

De bijeenkomsten vinden plaats in het MFC de Baron aan de Julianastraat en beginnen om 19.45 uur. Tijdens de avonden passeren diverse onderwerpen de revue, zie daarvoor het Jaarprogramma op deze site.

De afdeling Dedemsvaart is verdeeld in wijken en iedere wijk heeft een contactdame die de schakel vormt tussen de leden en het bestuur. Bij ziekte zal zij bijvoorbeeld een kaartje sturen of een bezoek aan de zieke brengen in overleg met het bestuur. Aan jubilea zal zij ook aandacht schenken.

Als lid van Vrouwen van Nu is het toegestaan om als gast bijeenkomsten van andere afdelingen bij te wonen. Ook organiseren zowel het Landelijk Bestuur als het Provinciaal Bestuur allerlei activiteiten waar tegen gereduceerde betaling aan deelgenomen kan worden.

U bent van harte welkom om eens een avond bij te wonen, de eerste 2 avonden zijn vrijblijvend en daarna zullen wij u vragen of u lid wilt worden. Wij begroeten u graag op één van onze avonden.

Wilt u meer informatie dan kunt u contact opnemen met Gea Kuipers tel. 0619971673

 

 

Extra informatie