Welkom op onze afdelingssite

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u vier maal per jaar het ledenblad.

Onze afdeling heeft een tuinclub, een leesclub en er wordt in de zomermaanden gefietst. Naast de 6 afdelingsavonden worden er door de leden excursies georganiseerd. Een aantal leden gaan regelmatig naar de film. Dat heeft geresulteerd in een heuse filmclub. Daarnaast is er ook een kunstclub van start gegaan.

De contributie voor 2024 is vastgesteld op € 65,00

De Nieuwsbrief met het programma voor 2024 en de ledenlijst kunt u vinden bij "voor leden".

Met de vrouwenorganisatie Zij Actief in Biddinghuizen wordt in maart en november een gezamenlijke avond georganiseerd.

De coordinatiegroep van onze afdeling bestaat uit 

voorzitter: Truus Geertsema, 0321 33 28 92/06 12 16 82 48

secretaris: Willy Bos, 0321 33 13 68

penningmeester en ledenadministratie: Jeanet Deden,       06 16 77 05 42

notulist: Anne-Marie Poley

Webmaster:Truus Geertsema

Informatie over de interessegroepen zoals leesclub, tuinclub, filmclub, fietsclub en de kunstclub kan via de secretaris of andere leden van de coordinatiegroep.

Voor meer informatie kunt u ook mailen naar bureau@vrouwenvannu.nl of bellen naar 070 3244429.