Welkom op onze afdelingssite

Afdeling BENNEKOM is voortgekomen uit de afdeling Wageningen. De Bennekomse leden van deze afdeling namen het initiatief om in Bennekom een nieuwe afdeling te starten. Op 7 maart 1958 waren 27 leden aanwezig bij de oprichtingsvergadering. De dochter is uitgegroeid tot een actieve afdeling met momenteel ± 90 leden uit Ede en Bennekom.
Er zijn nu nog leden, die vanaf de oprichting lid zijn!

De activiteiten van de afdeling Bennekom zijn veelzijdig, zodat vrouwen van alle leeftijden en alle gezindten zich kunnen aansluiten.
Maandelijks, op wisselende dagen in de week, is er een afdelingsbijeenkomst waarop een informatief, actueel, ontspannend, cultureel of maatschappelijk onderwerp centraal staat. Het is natuurlijk ook een goede gelegenheid om elkaar te ontmoeten.
De avonden worden gehouden in De Brink, Brinkstraat 39 in Bennekom en beginnen om 19.45 uur.
Naast deze maandelijkse bijeenkomsten zijn er regelmatig andere activiteiten, zoals excursies, het jaarlijkse reisje, een cultureel uitstapje of doe-middagen.
Een aantal vrouwen gaat gezamenlijk naar de film in Cultura, Ede.

BENNEKOM ingeklemd tussen Ede en Wageningen, is een groot dorp (bijna 15.000 inwoners) met een eigen karakter en een levendig dorpscentrum. Het dorp valt onder de gemeente Ede, maar heeft een eigen Dorpsraad, waar de ontwikkelingen in en om Bennekom worden besproken.
Er is een variatie aan landschappen rondom het dorp.
Ten westen ligt het agrarisch gebied ‘de Kraats’ met veel veeteelt, ten noorden het landgoed "Hoekelum" met kasteelweide en bossen. Het landschap ten oosten van het dorp bestaat voornamelijk uit bos.
Iets verder weg is veel fraais te zien bij Wageningen (natuurreservaat de Blauwe Kamer), bij Rhenen (de Grebbeberg), ten (noord)oosten van Ede (Ginkelse Heide, Planken Wambuis) en ten oosten van Bennekom (Renkums beekdal), alles goed te bereiken voor fietsers, wandelaars en ruiters.
Bennekom is een gezellig dorp met een meelevende en actieve bevolking. Er worden veel evenementen georganiseerd o.a.:
•         de markt op Koningsdag
•         het Concours Hippique op Hemelvaartsdag
•         de Kunstmarkt in de zomermaanden
•         het Kinderdorp Bennekom in de zomervakantie met zo'n 1500 deelnemers
•         de Vlegeldag in augustus, onderdeel van de Heideweek in de gemeente Ede
en verder worden veel activiteiten georganiseerd door de Bennekomse winkeliers (o.a. de Dickensmarkt in december).