Welkom op onze afdelingssite

Wij zijn een afdeling van de landelijke vereniging Vrouwen van Nu, Nederlands grootste vrouwenorganisatie. We zijn een ontmoetingsplaats voor vrouwen die hart hebben voor hun leefomgeving, die hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en die hun stem willen laten horen in de maatschappij.

We zijn een actieve en gezellige vereniging met tal van activiteiten. We organiseren diverse bijeenkomsten, lezingen en uitstapjes. Vrouwen delen verschillende hobby’s met elkaar in onze zogenaamde ‘interessegroepen’. Wij nodigen u van harte uit om kennis te komen maken. U zult zich snel thuis voelen. We komen op de derde di0nderdag van de maand 's middags bij elkaar, de activiteiten van de interesse groepjes vinden meestal ook overdag plaats.

Onze afdelingsmiddagen zijn elke derde donderdag van de maand van 13.30 uur - 16.00 uur in het buurthuis:

"Buurtcentrum Cobra"
Hildo Kropstraat 8
1328 BC Almere (tussen de Vaarten)
tel. 036 523 18 37

Zaal open om 13.15 uur. Aanvang 13.30 uur

 


 

 

 

In de maanden juni, juli en augustus hebben we een zomerstop i.v.m. de vakantie.

Er is een afwisselend programma met een gastspreker/ster of een workshop.

Gasten zijn van harte welkom.

Leden van Vrouwen van Nu kunnen niet alleen gebruik maken van het aanbod in de eigen afdeling, maar ook deelnemen aan activiteiten die provinciaal en landelijk worden georganiseerd. Daarnaast krijgt u vier maal per jaar het ledenblad.