Lidmaatschap

U bent van harte welkom om een middag bij te wonen als gast.

Wanneer u besluit om lid te worden kunt u zich aanmelden bij de ledenadministratie van onze afdeling.

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie voor 2023 bedraagt € 56,50 waarvan
€ 21,45 bestemd is voor landelijke kas,  € 5,65 voor de provinciale kas en 29,40 voor de onze afdelingskas in Almere

De contributie moet vóór 15 januari worden voldaan.

Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór 1 november schriftelijk of per e-mail te geschieden aan de ledenadministratie.

Wat krijgt men voor het lidmaatschap?

- circa 9 afdelingsmiddagen per jaar
- de mogelijkheid aan cursussen en activiteiten deel te nemen
- u ontvangt 4x per jaar het ledenmagazine 'vrouwen van nu'
  een keer per jaar een uitstapje ergens naar toe