Interessegroepen:

 

      Alleengaanden - Bowling - Filmkring - Fietstochten

         Kunst- & cultuurgroep - Leeskringen I en II - 

      Reiscommisie -Tuinclub - Wandelgroep - Zangkoor.

 

    Telefoonnummmers van de contactvrouwen van de

      verschillende interessegroepen zijn te zien op de

              site /voor leden/ of op te vragen via

                 vrouwenvannu1931@gmail.com