Bestuur

Voorzitter:

Willy Walraven 

Secretaris:

Rina Kapitein

Kasbeheer:

Henriette Timmermans

Algemeen bestuursleden:

Monique Kouwen

Lyda van Leeuwen