ALGEMENE INFO

LIDMAATSCHAP

U bent van harte welkom om een bijeenkomst (middag of avond) bij te wonen als gast of introducee.

Wanneer u besluit om lid te worden, kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van onze afdeling.

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie voor 2022 bedraagt € 55,50, waarvan ca. de helft bestemd is voor landelijke en provinciale ondersteuning .

U ontvangt een contributienota van het Landelijk bureau die uiterlijk 15 JANUARI moet worden voldaan.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat van onze afdeling Zeewolde vóór 20 oktober 2022. Opzegging op/na 20 oktober 2022 betekent dat u óók voor 2023 contributie dient te betalen.

Na opzegging ontvangt u een bevestiging van bedanken per mail van de ledenadminstratie. Heeft u géén bevestiging ontvangen, neemt u a.u.b. zelf contact op met secretariaat.

Consumpties zijn, tenzij anders vermeld, voor eigen rekening.