Provinciaal bestuur

Door Corona is het niet mogelijk om een groepsfoto te maken vandaar deze improvisatie.

Het PB bestuur vergadert via Zoom.
Zie foto hierboven.

 

Van links naar rechts:
Dieuwke Louwrink, Dorien Neesman, Pia Krijger onder  Saskia Campert en Marjo Zweerus

voorzitter:
Dieuwke Louwrink
0113-502177/06-40110995
dieuwkelouwrink@kpnmail.nl

secretaris/regiovert. Noord:
Pia Krijger
06-48676181
pia.krijger@gmail.com 

penningmeester/MaCu: 
Dorien Neesman 
06-52685808
hakkie@zeelandnet.nl  

pr/regio vert midden:
Saskia Campert
06-26056163
saskiacampert@gmail.com

lid/regio vert. Noord: Pia Krijger
06-48676181
pia.krijger@gmail.com 

lid/regiovert. Zuid: 
 

VvN Magazine:
Corrie Kalisvaart       
aandijke@zeelandnet.nl

Secretariaat  telefoon 06-10252864
Vanwege de lock down is het provinciaal kantoor gesloten wij zijn telefonisch wel bereikbaar.

Voor meer informatie kunt u mailen naar vrouwenvannuzeeland@gmail.com of op vrijdagochtend bellen naar 06-10252864 (9-11 uur)
Buiten deze tijden kunt u bellen naar  06-39313261
(Ine Derksen) of een van de bestuursleden.


 

Bankrekening: NL56RABO 0320520900
                       Vrouwen van Nu   Axel


 

 

Extra informatie