Provinciaal bestuur

Van links naar rechts:
Dieuwke Louwrink, Pa Krijger, Dorien Neesman, Saskia Campert en Emelie Smeets

voorzitter:
Dieuwke Louwrink
0113-502177/06-40110995
dieuwkelouwrink@kpnmail.nl

secretaris/regiovert. Noord:
Pia Krijger
06-48676181
pia.krijger@gmail.com 

penningmeester/MaCu: 
Dorien Neesman 
06-52685808
hakkie@zeelandnet.nl  

pr/regio vert midden:
Saskia Schrok
06-26056163
saskia@schrok.com

lid/regio vert. Noord: Pia Krijger
06-48676181
pia.krijger@gmail.com 

lid/regiovert. Zuid + Web site: 
Emelie Smeets-van Lokhorst
06-23678662
evanlokhorst@gmail.com

VvN Magazine:
Corrie Kalisvaart       
aandijke@zeelandnet.nl

Secretariaat  telefoon 06-10252864
De maanden juli/augustus is het provinciaal kantoor gesloten. U kunt ons bereiken op 06-39313261 (Ine Derksen)

Openingstijden kantoor: vrijdag van 9.00-11.00 uur.
Ons bezoek/postadres is: Het Beeldhuis, Nobelweg 10, 4462 GK Goes (langskomen alleen op afspraak).
Secretarieel medewerker Ine Derksen staat u graag te woord.

Voor meer informatie kunt u mailen naar vrouwenvannuzeeland@gmail.com of op vrijdagochtend bellen naar 06-10252864 (9-11 uur)
Buiten deze tijden kunt u bellen naar  06-39313261
(Ine Derksen) of een van de bestuursleden.


 

Bankrekening: NL56RABO 0320520900
                       Vrouwen van Nu   Axel