Provinciaal bestuur

Van links naar rechts:
 Dieuwke Louwrink, Mariette Heesakkers, Saskia Schrok, Riet Heijnsdijk, 
 en Emelie Smeets.

Pia Krijger ontbreekt op de foto

voorzitter: Dieuwke Louwrink

0113-502177
dieuwkelouwrink@kpnmail.nl

secretaris/: regiovert. Zuid
Emelie Smeets-van Lokhorst
06-23678662
evanlokhorst@gmail.com

penningmeester: Riet Heijnsdijk
0113-548543
heijnsdijk@zeelandnet.nl

pr: Saskia Schrok
06-26056163
saskia@schrok.com

lid/regio vert. Noord: Pia Krijger
06-48676181
pia.krijger@gmail.com 

lid/regiovert. Midden + Web site: Mariëtte Heesakkers
0620450481
mariette@wemelwind.nl

VvN Magazine:
Corrie Kalisvaart       
aandijke@zeelandnet.nl

Voor meer informatie kunt u mailen naar vrouwenvannuzeeland@gmail.com of op vrijdagochtend bellen naar 06-10252864 (9-11 uur)

Ons bezoek/postadres is: Het Beeldhuis, Nobelweg 10, 4462 GK Goes
 

Bankrekening: NL56RABO 0320520900
                       Vrouwen van Nu   Oudelande