Afdeling

Onze afdeling Vrouwen van Nu werd op 9 november 1961 opgericht.

Wij zijn een vereniging met veel trouwe leden, die uit Wormerveer en omgeving komen.

Het ledental op 1 januari 2021 is 83 dames, waarvan veel dames al lang lid zijn.

Vanaf januari tot mei en dan weer van september tot december houden wij elke 3e dinsdagavond in die maanden een bijeenkomst. Wij nodigen dan een spreker uit of een ander optreden.

Maandelijks ontvangen de leden onze nieuwsbrief die door diverse dames worden rondgebracht maar u kunt ook per mail deze brief ontvangen. 

Onze afdeling heeft één leeskring van 6 dames.

En er is een reiscommissie, zij proberen twee keer per jaar een reisje te organiseren.

Vanaf mei tot september gaan wij samen fietsen. De tocht wordt door twee dames uitgezet op de derde woensdag in de maand. Wij fietsen vanaf het Marktplein en u hoeft zich hiervoor niet op te geven. 

Wij houden een lief- en leedpot (bloemenpot) bestemd voor onze leden, die ziek zijn (geweest) of een speciale verjaardag of jubileum hebben te vieren. Zij ontvangen dan van ons een kaart en een attentie.

U ontvangt 4 keer per jaar het magazine "Vrouwen van Nu" met daarin ook het nieuws van Noordholland.

Voor leden zijn er speciale kortingen.

Onze vereniging is een onderdeel van de landelijke organisatie Vrouwen van Nu.

Contributie 2021  € 54,50 per jaar.