Interessegroepen

Vrouwen die een hobby of interesse delen organiseren zich binnen onze afdeling in interessegroepen.

Deelname aan deze groepen is uitsluitend bestemd voor leden van Vrouwen van Nu en is geheel voor eigen risico.
De afdeling Warnsveld heeft de volgende interessegroepen:

Fietsclub

Iedere eerste donderdagmiddag van de maanden april t/m oktober. In de maand september wordt er de hele donderdag gefietst.

Gymnastiek

Iedere maandagmiddag van de maanden september t/m mei van 16.00 uur - 17.00 uur.

Kegelen

Iedere 2e donderdagmorgen van de maanden september t/m mei van 09.30 - 11.30 uur.

Leeskring 1 en 2

Een groepje enthousiaste dames vormt een leeskring.
Zij lezen ca. 6 boeken per seizoen. De keuze van de boeken wordt door de groep bepaald. Bijeenkomsten worden beurtelings bij een van de leden thuis gehouden.

Tuinclub “Vrouwenmantel 1, 2 en 3”

Verschillende keren per jaar zijn er onder deskundige leiding huiskamerbijeenkomsten.
Daarnaast bezoeken de tuinclubs bijzondere tuinen en volgen cursussen in tuindecoraties en bloemschikken.

Breien, haken en borduren

Op de eerste maandagmiddag van de maand  van 13.30 - 15.30 uur. Keuze werkstuk is vrij en verder wordt er bekeken waar de belangstelling ligt en daar wordt op ingespeeld. Dit kan zijn het leren van een techniek, leren haken of breien of iets anders. Ook voor alleen vragen hierover kunt u bij de groep terecht.

Nordic Walking

Eenmaal in de 14 dagen op woensdagochtend in de oneven weken van de maanden september t/m mei.

Wandelgroep

Iedere 2de dinsdagmiddag van de maand wordt er zo’n 7 à 10 km gewandeld telkens op een andere locatie.

Culturele groep

Iedere 1ste zondag van de maand is er een bijeenkomst voor “alleengaanden”.
Voor het komende seizoen probeert de culturele commissie een veelzijdig programma samen te stellen.

De meeste groepen verwelkomen graag nieuwe leden.