Interessegroepen

Literatuurgroep:

Literatuurgroep: Onder leiding van Marijke Hassink is er een groep mensen die verschillende boeken lezen en deze daarna met elkaar bespreken. Wij maken deel uit van de Stichting Literatuurclubs Drenthe en deze Stichting bepaalt ook welke boeken er per seizoen gelezen worden. In Groningen en Overijssel bestaan soortgelijke stichtingen. De boeken kunnen worden aangeschaft, maar ook via de bibliotheek worden geleend. Hebt u interesse, u kunt zich aanmelden bij Marijke of bij het bestuur.  
De volgende boeken worden door de leesclub in seizoen 2016-2017 gelezen: 
 

De Bekeerlinge                             Stefan Hertmans

Het oude Land                              Dorte Hansen

En ik herinner mij Titus Broederland                                                                                     Auke Hulst 

Een nacht Markovitsj                     Ayelet Gundar-                                                                  Goshen                                         

                                 

      

Activiteiten 

 

Workshop:  De workshops worden verzorgd door Mea Kreeft van Crea Mea uit Steenwijksmoer. Noteer alvast de volgende data:

Maart:         Paasdecoratie. Aanvang 19:30 uur.

December:  Kerstdecoratie. Aanvang 19:30 uur.