Interessegroepen

Fietsclub: informatie Janny Zuidema tel. 432221. Deze zomer wordt er gefietst op dinsdagmiddag 9 juli, 13 augustus en woensdagmiddag 11 september dit is in het kader van "Fietsen met de buren". Bij slecht weer wordt er niet gefietst. Start 13.30 uur vanaf het dorpshuis.

Literaire groep: informatie Janny Zuidema tel. 432221. Boekbespreking door eigen leden, 4 keer per seizoen op maandagavond 7-10-19, woensdagavond 13-11-19, maandagavond 03-02-2020 en maandagavond 16-03-2020. 

Wandelgroep: informatie Ietje Menger tel. 431727. Iedere maandagmiddag, vertrek 13.30 uur vanaf bruggetje in Woelwijk.

Film kijken: vanaf september t/m april kan men elke laatste maandagavond v.d. maand naar het Filmhuis te Leeuwarden. Informatie: Baukje Gielstra, tel.no. 0511-432452.

Breicafé "Insteek". Vanaf eind september dinsdagmiddag om de 14 dagen om 14.00 uur. Locatie: Boekehoeke in het Dorpshuis. Inl. Toos Scholten tel. 432373. Start: 17 september 2019.