Interessegroepen

De avonden op de derde donderdagavond in de maand in het Dorpshuis van Twisk zijn bestemd voor alle leden en bijna altijd zijn ook gasten welkom. Echter, de vereniging biedt meer.

Een groot aantal van onze leden komt maandelijks (en bij de fietsgroep zelfs wekelijks) in een kleiner groepje bij elkaar. Dat noemen wij onze interessegroepen.

Het overzicht van deze interessegroepe vind je door in het menu hier links naast te klikken op "commissies/interessegroepen".

Per groep zijn daar de activiteiten beschreven en met wie jij contact kan opnemen, als de groep jou aanspreekt. 

Klik op het blokje met de betreffende groepsnaam.