Afd. Scheemda
Welkom
Bestuur
Samenstelling bestuur
Informatie
Inning contrubutie en notulen
19 november
"Knutselen aan de erfelijkheid"
17 december
Erik Hulsegge, columnist
21 januari
Jaarverg. "De Dollard"
4 februari
Visio Haren
18 februari
Biologische kippenboerderij
17 maart
Eendaags bestuur
? maart
Excursie varkenshouderij
21 april
85-jarig bestaan afdeling
17 september
Leven met een pelsdierjager
24 september
Excursie Zeeaquarium Delfzijl
15 oktober
Kastes in India
2018 - 2019
Programma