Bestuur

voorzitter                 Anny van Rodijnen

secretaris                Kitty Havermans-Schaapsmeerders

penningmeester       Coby Dorst

notuliste                  -

nadere gegevens en een foto zijn te vinden in het gedeelte 'voor leden'