Beeld van een Bond

Boek Beeld van een Bond

Op 20 april 2023, tijdens onze Algemene Vergadering, is het boek ‘Beeld van een Bond’ gepresenteerd en uitgereikt; het eerste exemplaar aan landelijk bestuurslid Angeline Beukema en daarna aan de huidige Fryske afdelingen en genodigden.   In de jaren ’60, ’70 en ’80 van de vorige eeuw zijn er door de toenmalige lokale afdelingen bestuurskleden gemaakt, door eigen handwerkende leden ontworpen en geborduurd of gequilt, met verenigings- en/of omgevingsgerelateerde afbeeldingen en namen. Deze kleden lagen destijds met vergaderingen en bijeenkomsten op de bestuurstafel. ‘Pronkstukken zijn de talloze geborduurde tafelkleden, die de bestuurstafels stofferen.’ In 2019 met het 100-jarig bestaan van onze vereniging zijn de bestuurskleden geëxposeerd in het Fries Landbouwmuseum. Daar ontstond het idee, om hier wat mee te doen. Van de kleden zijn foto’s gemaakt en met een bijpassend stuk tekst van de afdelingen tot een kleurrijk boek gemaakt!