15 jaar Breicafé De Steek

In september 2023 vierde het breicafé dit jubileum in MFC ‘It Maskelyn’ in Hurdegaryp en hebben we kunnen zien en horen waar de breisters zich door de jaren heen allemaal voor hebben ingezet: projecten zowel locaal, regionaal als landelijk, voor verenigingen, Tryater en het Fries Museum. En dit allemaal onder de inspirerende leiding van Annie Buma en Geertrui Schelhaas. Het breicafé zorgt niet alleen voor binding, maar de breisters zetten zich ook graag in voor goede doelen. Geïnspireerd door het project ‘Plastic . . . en ik!’ van Noord-Brabant kwamen ze op het idee om ecologische vaatdoekjes te breien en te haken. Intussen zijn er al 500 doekjes van de pennen gerold, maar het doel is 2000: een doekje voor alle huishoudens in Hurdegaryp! Op de bijzondere Algemene Vergadering werd aan alle aanwezige afdelingen een vaatdoekje, met een gebreide sleutelhanger, uitgereikt met de woorden: ‘Dit is de sleutel tot klimaatverandering’.