Interessegroepen:

​Fietsclub
Vanaf de eerste dinsdagmiddag in mei wordt er iedere week gefietst. Vertrek vanaf de Trambaan om 13.30 uur. Het kost niets. U kunt zo aansluiten.

​Handwerken en Textiele Vormen
​Op maandagmorgen om de 2 weken komt men bij elkaar o.l.v. Aafje Timmer- van der Veen, tel.: 588223

​Interessegroep Kunst en Cultuur
Regelmatig worden allerlei kunst- en culturele uitingen bezocht.
​Informatie: Janna Klijnstra-Mol, tel.: 513622

Bowlingclub
​Elke eerste woensdag van de maand van oktober t/m april. Als je mee wilt doen neem dan contact op met Beitske Stuurman-Sikkema, tel.: 513343