Provinciaal bestuur

Het Provinciaal Bestuur bestaat uit

  • Marjo Klaus, voorzitter
  • Ans van Beurden, vice-voorzitter en secretaris
  • Erna Glasbergen, algemeen bestuurslid, notulist
  • Diana van de Rijt, penningmeester en afgevaardigde ledenraad
  • Maaike van Breugel, algemeen bestuurslid
  • Jannie Meeuwisse, algemeen bestuurslid

Ons email-adres is:

vrouwenvannu.pbnoordbrabant@gmail.com

tel.: 06-12993413

provinciale vergadering 14 april 2021

De stemmen zijn geteld.

Maaike van Breugel en Jannie Meeuwisse 
zijn verkozen als algemeen bestuurslid in het provinciaal bestuur.
Aandachtsgebied van Maaike is innovatie. Aandachtsgebied van Jannie is PR en communicatie.
 

Diana van de Rijt en Erna Glasbergen zijn herkozen. 
Diana is penningmeester en afgevaardigde ledenraad.
Aandachtsgebied projecten en magazine.
Erna is algemeen bestuurslid.
Aandachtgebied serviceteam en ze zet zich in voor duurzaamheid zoals het project Plastic en ik.

Nieuwe datum voor de provinciale vergadering voor volgend jaar is bekend: 14 april 2021.