Wij hebben een fietsclub

Wij fietsen iedere week een tocht van tussen de 30 en de 40 km. Je kunt je per keer aanmelden voor deelname. De routes zijn afwisselend en starten steeds op het Coenplein om 13.00 uur. Wij fietsen op wisselende dagen. Alle belngsstellenden ontvangen een fietsrooster. Het fietsseizoen is van april t/m oktober. Onze contactpersoon is Anneke Goesinnen.