Vrouwen van Nu avond in de ban van Expeditie Robinson

Vrouwen van Nu avond in de ban van Expeditie Robinson 

Jan en lneke Bronninkreef waren te gast bij de Vrouwen van Nu Norg. Mr. and mrs. Robinson. Zij deelden hun ervaringen met de dames naar aanleiding van de deelname aan Expeditie Robinson in 2018. Aan de hand van foto's vertelt Jan hoe hij hoe hij uitverkorene werd om mee te mogen doen. Begin 2018 deed de mogelijkheid zich voor om als onbekende Nederlander een promotiefilmpje op te sturen. Uit de ruím vijfduizend aanmeldingen mocht hij deelnemen met nog zes andere personen. Het spel werd gespeeld met drie groepen van zeven personen. Twee groepen BN'ers en een groep onbekenden. ln een kort tijdsbestek moest er veel worden geregeld. Medische keuringen, psychologisch onderzoek en de nodige vaccinaties. Ook op de boerderij moest veel worden geregeld. Begin juni was het zover, vertrek vanaf Schiphol richting de Filipijnen. Op de luchthaven moesten de telefoons al worden ingeleverd. Het contact met de buitenwereld was verbroken. Bij aankomst werden de drie groepen op verschillende eilanden ondergebracht. Als eerste kreeg de groep onder Ieiding van een eilandbewoner uitleg over de flora en fauna op het eiland. Zelf een slaapplek bouwen, voedsel zoeken in de natuur. Elke deelnemer had een rugzakje met een extra stel kleding en verder niks. AIIe groepen moesten als groep strijden op allerlei onderdelen. AIs verliezer moest de groep een deelnemer naar huis sturen. Uiteindelijk bleef er een kleine groep over en vanaf dat moment was het een individuele strijd. Jan is winnaar geworden. Vele kilo's afgevallen en mentaal door eiwittekort toch een aantal maanden nodig gehad om te herstellen. Na een korte pauze krijgt lneke het woord. ln de periode dat Jan weg was, moest zij de boerderij draaiende houden. Op het bedrijf gebeurt natuurlijk ook van alles en alleen voelt dat toch anders. Geboortes, zieke koeien, storing met de melkrobot en geen krachtvoer in het weekend, feestjes waar Jan niet bij was. En dan alle vragen, waar is Jan toch? "lk heb nog nooit zoveel moeten liegen.“ Er mocht niks bekend worden tot aan de finale-uitzending in december, in de Ziggo Dome in Amsterdam. Vanaf half augustus mocht zijn deelname aan het programma wel worden verteld. Een boete van € 50 000 als er werd gelekt. Enkele mensen in de omgeving van lneke waren in vertrouwen genomen. De veearts en een bedrijfsverzorger en een broer en zus waren op de hoogte. Heel de buurt was bij de finale-bijeenkomst in Amsterdam. 

(uit de Norger Courant)