Verslagen van afdelingsavonden

 

Afdelingsavond woensdag 10 april 2024 

Was Jos Thomasse gastspreker 

Komend Vanuit Rotterdam om in Wijhe een optreden  te verzorgen.

Je kon goed merken dat hij de toneelschool heeft doorlopen.

Daarna gewerkt in de journalistiek en daar veel meegemaakt.

Met een prettige stem en goed verstaanbaar werden zijn anekdotes mooi voorgedragen..

Alles wat hij vertelde werd met gezegdes  en spreekwoorden als een verhaal aan elkaar geregen.

Het was geen cabaretavond met veel humor maar een leerzame en mooie avond die ons terugbracht Naar vroeger..

Hij liet de cultuur van de Nederlandse taal herleven.

Lies bedankt hem voor de humoristische avond.

Afdelingsavond woensdag 13 maart 2024

Astrid Boerkamp verteld over de wilde bij

  Astrid is van beroep hydrobioloog, iemand die zich bezig houdt met onderzoek naar de organismen onder water.

Maar in haar vrije tijd aangesloten bij een team van vrijwilligers in Arnhem,’’ Arnhem zoemt’’

Een team wat zich bezig houdt met het leven van de wilde bij. Arnhem zet zich groots in voor het voortbestaan van de bij.

Een bij is herkenbaar aan de lange voelsprieten en 4 vleugels.

360 soorten zijn er, met veel bijzonderheden vertelde ze.

Er zijn bijen die vernoemd zijn naar de plant waar ze op afkomen b.v. “de lathyrus bij “

Ook zijn er bijen die onder de grond hun nest hebben of alleen in dood hout leven.

Daarom kunnen wij op allerlei mogelijke manieren zelf zorgen om bijen naar onze tuin of balkon te lokken.

Juist het stedelijk gebied is daar zeer geschikt voor, op een beschutte plaats, tussen schuurtjes en struiken.

Wel is het van belang dat je biologische planten en bloemen in je tuin hebt.

Je kunt ook een bijenhotel maken, of zorgen dat er open stukjes grond zijn.

Een van de belangrijkste bloemen voor ze is de paardenbloem.

Juist de plant die wij vaak verwijderen uit de tuin.

Kortom er was veel te leren over de wilde bijen.

Een hele interessante avond!

Verslag afdelingsavond woensdag 10 januari 2024 Wim Eikelboom

 Lies begint de avond met de beste wensen voor 2024 en heet Wim Eikelboom van harte welkom.

Wim begint zijn presentatie met een foto van iemand die op de "Uiterwaarden" aan het schaatsen is. 

Deze foto had hij op social media gezet en a.d.h.v. deze foto werd hij "de reddende engel" genoemd.

Twee zussen hadden deze foto  gezien en waren vanuit Rotterdam met hun moeder naar Zwolle gereden om de belofte aan hun vader waar te maken.

Op dat stukje uiterwaarden was het prachtig en vertrouwd schaatsen volgens de man op het ijs.

Het volgende onderwerp was het hoge water van de laatste tijd. Het was volgens Wim allemaal verschrikkelijk overdreven.

Het water was wel hoog , maar de journalisten maakten er wel een heel dramatisch verhaal van door alles zo op te blazen.

Door de harde wind, de vele regen van de laatste tijd, het hoge water in het IJsselmeer, was de wateroverlast wel extreem, maar volgens Wim zijn de dijken sterk genoeg, dus was er geen rede voor paniek.

Ook kwam de tv serie van Huub Stapel nog voorbij, die de charmes van de IJssel met zijn weidse uitzicht, de prachtige bochten, de mooie oevers en het Maas-Rijn-IJsselvee, goed in beeld heeft gebracht.

Na de pauze kwamen de steenfabrieken aan de orde, we tellen er 65.

De steenfabriek bij Fortmond is een bekende gereguleerde ruïne.

Men had een prachtig maquette gemaakt  om deze te vernieuwen, maar  deze is afgekeurd, de natuur moet zijn gang gaan.

De natuur speelt een belangrijke rol bij de oevers van de IJssel.

Men mag maar op een beperkt aantal plaatsen wandelen, allemaal omwille van de rivierrombout, een beschermde libelle.

Om de dijken te versterken gaat men een kleilaag van 1 meter opbrengen, dit tot ergernis van een groep mensen,

die een voorstel hebben gedaan van 90 cm klei en 10 cm zand, zodat ze het zaad van de bijzondere planten,

die nu langs de IJssel groeien, weer kunnen uitstrooien.

Als laatste laat hij een foto zien van Israel van Dorsten, één van de kinderen van het Ruinerwold gezin, een bekend tv programma,

die op de bank bij Herxen zit. Dit is een speciale uitzichtplek voor rolstoelgangers,

en laat hij een van de dames een gedicht voorlezen uit een boek van Johan van Dorsten in het dialect.

Lies bedankt Wim, en wenst iedereen wel thuis.

Kerstviering woensdag 13 december 2023 met Emiel Stöpler en Isabelle Doodhagen.

Er waren weer veel appeltaarten gebakken, zodat alle dames die binnen kwamen een heerlijk stukje uit konden kiezen voor bij hun kopje koffie/thee.

Om kwart voor acht was iedereen binnen en nam Lies het woord om iedereen welkom te heten en de gasten van vanavond te introduceren.

Emiel Stöpler met gitaar en Isabelle Doodhagen met viool.

Ze speelden verschillende composities die Emiel zelf geschreven had afgewisseld met kerstliedjes, die zachtjes meegezongen werden.

Bij verschillende optredens had Emiel een verhaal over het ontstaan en de belevenis van een bepaald nummer.

In de pauze werden we getrakteerd op verschillende hapjes.

Aan eind van de avond bedankte Lies Emiel en Isabelle voor hun prachtige optreden,

wenste iedereen fijne feestdagen, de beste wensen voor het nieuwe jaar en wel thuis.

Verslag afdelingsavond woensdag  15 november 2023

Een werkdag van forensisch Technisch rechercheur.

Lies opent de avond en geeft het woord aan Wim Beunk, forensisch rechercheur,  district Overijssel Gelderland, specialisatie brand.

Hij begint met een filmpje, waar de buurvrouw een kopje suiker terugbrengt bij de buurman, maar door een ongelukkige manoeuvre valt zij van de trap.

De buurman probeert op allerlei manieren de ligging en de kleding van de vrouw te fatsoeneren, maar het wordt van kwaad tot erger.

Sporen wis je niet zomaar uit en dat is wat de technische rechercheur onderzoekt.

Na het filmpje begon hij met zijn power point  presentatie. De punten die uitgebreid besproken werden waren: 

1. Wat doet de f. o.

2. Wanneer verricht de f. o. onderzoek

3. Het vakgebied van de f. o.

4. Plaats delict .

5. Niet natuurlijk overlijden.

Er zijn heel veel disciplines binnen de organisatie, ieder op zijn eigen vakgebied.

De onderzoek- methodes worden  steeds nauwkeuriger.

Lies bedankt Wim. Het was weer een interessante en leerzame avond.

Verslag afdelingsavond woensdag18 oktober 2023

De levensloop van huisarts Dick ten Hoopen uit Zuid-Wolde.

Lies opent de vergadering en staat een ogenblik stil bij het overlijden van Elly van Leusen.

Elly was sinds 2018 lid en is 70 jaar geworden.

Hierna geeft zij het woord aan Dick ten Hoopen, die een verhaal zal houden over zijn leven als huisarts.

Alles gaat in het achterhoekse dialect. Hij is geboren in Neede, in een gewoon arbeidersgezin.

Voor hem was het een unicum dat hij mocht doorleren. Uiteindelijk is het hem gelukt om zijn studie in Utrecht als huisarts te voltooien.

Na zijn studie moest hij eerst in dienst, daarna wilde hij zich vestigen als huisarts, maar dat was nog niet zo eenvoudig.

Je moest een zak met geld meebrengen om een praktijk over te kunnen nemen en dat had hij niet.

Uiteindelijk was er een huisarts in Zuidwolde die hem de praktijk gunde.

Alles werd voor hem uitgezocht en zo gunstig mogelijk geregeld, zodat hij samen met zijn vrouw daar kon beginnen.

Er waren nog 2 huisartspraktijken, maar van enige samenwerking was geen sprake.

Hij had een drukke praktijk, was 24 uur oproepbaar en had ook een eigen apotheek.

Hij begon zijn praktijk met 1800 patiënten en is later uitgegroeid naar 3400.

Iedere patiënt had zijn/haar eigen verhaal, waar hij in de loop van de jaren groot respect voor heeft gekregen.

Niet alleen hun ziektes maar vooral wat voor mensen het waren.

Jarenlang stopte hij briefjes met enkele trefwoorden in een la van zijn werkkamerbureau.

Toen hij in 1994 stopte met zijn praktijk is hij met behulp van deze aantekeningen begonnen met het schrijven van verhalen en gedichten.

Na de pauze heeft hij enkele van deze verhalen voor gelezen en eindigde zijn presentatie,

met het gedicht over het geboren worden van zijn kleinzoon en gelijktijdig het worden van opa.

Lies bedankt Dick voor de mooie lezing. 

Verslag afdelingsavond woensdag 13 september 2023 Cees Sagel

Na de zomerpauze is dit weer de eerste afdelingsavond van het seizoen 2023/2024.

Met deze woorden opent Lies de vergadering.

Ze staat stil bij het overlijden van Hennie Otterman en memoreert haar als een zeer actief lid. Hennie was lid van de handwerkclub,

kookte bij speciale gelegenheden en sloeg, als het even kon, geen activiteit van onze vereniging over, ze is 88 jaar geworden.

Ze haalt nog even aan dat in de laatste nieuwsbrief per abuis het verslag van de fietstocht  van 2022 is geplaatst,

het verslag van 2023 wordt in de volgende nieuwsbrief alsnog opgenomen.

Vervolgens is het de beurt aan Cees Sagel met zijn presentatie over veilig verkeer Nederland.

Cees stelt zich voor, hij is 76 jaar, woont in Duitsland en geeft sinds 1967 verkeers les.

Vanavond worden er hoofdzakelijk de nieuwe verkeersborden en nieuwe verkeersregels besproken.

Er mogen vragen gesteld worden en de kennis van de dames wordt getest aan de hand van een quiz.

Er zijn dit jaar 14 nieuwe verkeersborden bijgekomen, hoofdzakelijk de blauwe gebodsborden.

Deze borden zijn rond en geven een verplichting aan, zoals een rijstrook voor bussen, een passeerstrook voor tractoren en het einde van deze speciale rijstroken.

De vierkante gebodsborden geven informatie aan b.v. een woonerf, plaatsnaam, fietspad, autosnelweg enz.

Verder worden de nieuwe rotondes met meerdere rijbanen, de snelheid, de stop- en remafstand en de verschillende belijningen op de weg besproken.

Na de pauze komt het gedrag in het verkeer, het aantal fietsongevallen en de invloed van alcohol en medicijnen aan de beurt met als sluitstuk een quiz.

Lies bedankt Cees voor de leerzame lezing, met heel veel nieuwe informatie.

Verslag afdelingsavond woensdag  12 april 2023

Het Brook Duo

Lies opent de vergadering, heet iedereen van harte welkom en vertelt ons dat dit alweer de laatste officiële afdelingsavond is.

Ze kondigt het Brook Duo aan en geeft ze de ruimte om te starten.

Ze beginnen gelijk met erg vrolijke muziek en stellen zich al zingend voor als Gert Jan Oplaat en Anita Bolink,

ze zijn buren van elkaar en komen uit Markelo.

Het gaat hoofdzakelijk in het Markelse dialect en voor de mensen die dit niet verstaan wordt er af en toe overgeschakeld naar het "hoog hollands".

We krijgen een optreden van André Rieu met viool. Deze André  wordt gekozen uit de aanwezige dames en zij deed geweldig haar best om het echt te laten lijken.

Ze hanteert de viool met veel passie en rent en springt door de zaal als een echte artiest.

Tussendoor wordt er ook een ernstig nummer gespeeld  ter nagedachtenis van de vader van Gert Jan. 

Anita en Gert Jan wisselen elkaar af met zang en anekdotes.

De anekdotes en grappen worden hoofdzakelijk door Gert Jan verteld.

Zo vertelt  hij dat roggebrood, Napoleon en Markelo nauw met elkaar zijn verbonden.  

Na de pauze worden er verschillende dames naar voren gehaald om de sound van Jamaica mee te spelen.

Ze worden voorzien van rieten rokjes en mooie rasta pruiken.

Al met al wordt het een feestelijk geheel, met als hoogtepunt "het dansende duo" op de bar.

Aan het einde van het optreden bedankt Lies Gert Jan en Anita!

Verslag afdelingsavond woensdag 15 maart 2023

Joop van der Wal verteld over de zeereis naar Montevideo,   

Zeilend de Atlantische Oceaan over   

Op 15 maart 2023 verteld Joop van der Wal op de Jaarvergadering V v Nu afd.

Wijhe zijn verhaal over de zeiltocht met de bark Europa van Scheveningen naar Montevideo in Uruguay.

Onderweg van 6 september 2021 tot 16 november 2021.

De foto’s erbij toonden mooie beelden van het leven aan boord en van de schitterende op- en ondergangen van de zon.

Lezingen aan boord toonden de noodzaak van aandacht voor het klimaat.

Aan boord werd ook onderzoek gedaan naar het voorkomen van plasticdeeltjes in de oceaan.

Het toonde meer dan ooit het belang van zorgvuldig omgaan met afval.

Spannende verhalen waren er ook, zoals de asielzoekers midden op zee die werden ‘gered’ door de Kustwacht.

Bij de overgang van de evenaar kwam zoals gebruikelijk Neptunus aan boord om de nieuwelingen op de oceaan in te wijden.

Tijdens perioden met meer wind was het soms dagen achtereen scheef hangen.

Aan het eind van de reis kwam deze evaluatie op papier:

Wekenlang deelde ik een huis, alleen de eigen kooi was mijn thuis.

Ik deelde ideeën, rijpe en groene, at van de erwtjes, ik at ook pompoenen,

maakte wat grappen, trok veel grimassen, ik zette lijnen en trok aan de brassen.

En nu ik er ben aan het eind van de trip ligt op de horizon een andere stip.

Mijn kijk op dingen ging er aan ik was immers op de oceaan.

Ik zag het water, het verre verschiet, voelde wat waar is, en wat ook echt niet.

Meningen gingen aan gruzelementen. het rammelt behoorlijk in mijn fundamenten.

Ik hoop te zien dat in mijn hoofd, nog iets blijft van wat ik steeds heb geloofd.

Dat mijn beelden van weken op zee in de zorgen die echt wel weer komen.

Een licht zullen zijn op mijn pad voortaan dat mijn voet in vertrouwen verder kan gaan. Verteld door: Joop van der Wal, 15 maart 2023  

Verslag afdelingsavond woensdag 8 februari 2023.

Meta Leefkens met Vlechtwerk van stro, hoeden en symbolen.  

Deze woensdag hadden we een kunstenares uit Wijhe, Meta Leefkens uitgenodigd.

Veel van ons zullen haar wel kennen. Regelmatig zien we een foto van Meta in de krant.

Zij is bedreven in het strovlechten. En maakt daar prachtige hoeden mee.

Maar ook andere voorwerpen,  zoals sieraden.  Ze bewerkt ook eieren. Of maakt voorwerpen die een speciale betekenis hebben.

Ze heeft veel prijzen gewonnen met haar hoeden. Meta kan zeer enthousiast vertellen over haar passie.

En hoe ze hier mee begonnen is. Ze vertelde dat ze aansluiting heeft gezocht met een groep die dezelfde kennis heeft van de strovlecht technieken.

Er zijn zeer veel vlecht technieken. Zo veel dat je er altijd mee bezig kunt blijven en ook steeds weer iets nieuws kunt leren.

Voor in de zaal stond een lange tafel waarop een aantal van haar creaties lagen.

Er werd met grote bewondering naar gekeken. Na de pauze werden we aan het werk gezet.

Het bestuur had extra scharen mee genomen.

Iedereen kreeg een bosje stro met aren waar je mee aan het werk kon gaan.

Meta legde ons uit wat we moesten doen. Men had er veel plezier in.

Iedereen ging naar huis met een vlechtwerkje, vriendschapsringen.

Het was een leuke avond!

Verslag afdelingsavond woensdag 11 januari 2023

Ronald Boerkamp verteld over de Gierzwaluw

Lies opent de vergadering, wenst iedereen een goed en gezond 2023 en staat een ogenblik stil bij het overlijden van Jannie Nijenhuis.

Ze had vroeger al een vrachtwagenrijbewijs en bracht eieren weg, want ze hadden een eierhandel.

Ze is 94 jaar geworden, is 64 jaar lid geweest, was een enthousiast tennisster en heeft veel voor de historische vereniging Wijhe gedaan.

Daarna geeft  zij het woord aan Ronald Boerkamp.

Ronald  begint zijn presentatie met een promofilmpje over de IVN, afdeling "de Grutto",

daarna stelt  hij zich voor als enthousiast stadsvogeladviseur  met als specialiteit "de gierzaluw".

De gierzwaluw is geen echte zwaluw, hij is groter en forser, bouwt niet zijn eigen nest, maar legt zijn eieren in nestkastjes.

Ze worden ook wel 100 dagen vogels genoemd, omdat ze gemiddeld 100 dagen in Europa verblijven.

Ze komen in mei, leggen eieren, wachten tot de jonge vogeltjes groot genoeg zijn om zichzelf te redden en vertrekken in augustus naar Kongo.

Ze leven in kolonies en komen ieder jaar weer in hun eigen nestkastjes terug.

De gierzwaluw is een van de weinige dieren die zich vrijwel permanent in de lucht bevindt en kan zich op de grond slechts uiterst moeizaam voortbewegen,

ze hebben nl. geen pootjes maar klauwtjes.

Ronald en andere enthousiaste vrijwilligers hebben het voor elkaar gekregen dat voordat er huizen en gebouwen gerenoveerd worden,

zij in overleg nestkasten kunnen plaatsen, zodat er in Wijhe nu in totaal 11 kolonies zijn.

Zelf heeft hij ook nestkastjes hangen en houdt met camera's de gierzwaluwen goed in de gaten.

Alle gedragen worden vastgelegd. Ronald kan er uren over praten, maar er was ook gelegenheid om vragen te stellen en dat werd dan ook gedaan.