Samenwerking VvN en Munnikenheide College op Wereldmilieudag 5-6-2024

Plastic en ik – “hier begint de zee”  

Hoe leuk is dit dan! Jong en oud komen samen in het project Plastic en ik - “hier begint de zee”.

Een mooie samenwerking tussen de Vereniging Vrouwen van Nu en leerlingen van het Munnikenheide College.

Plastic afval is erg schadelijk omdat plastic nooit verdwijnt. Doordat het afbreekt in hele kleine stukjes tot microplastic (zelfs tot nano-plastic) komt het via de kringloop in druppels en wind in zee en op land terecht. Dieren denken dat de kleine stukjes voedsel zijn en eten het op. Superbelangrijk dus om afval niet op straat of het milieu terecht te laten komen. Op wereld milieudag 5 juni j.l. hebben de leerlingen van de onderbouw van het Munnikenheide College de pubquiz gedaan en onder leiding van hun mentor hierover gediscussieerd. De antwoordkaartjes worden ingelijst en in de school opgehangen zodat de leerlingen er elke keer aan herinnerd zullen worden. Nog mooier is het dat zij ons materiaal deze dag maar ook de volgende jaren gaan opnemen in hun lesprogramma “burgerschap”. Hiervoor hebben zij een burgerschapskalender gerealiseerd en “het project Plastic en ik - “hier begint de zee” gaat in het lesprogramma de komende jaren worden opgenomen. Als afsluiting is er door de Vrouwen van Nu samen met de leerlingen van het Munnikenheide College op een prominente plek een tegel gelegd.