Quilten

Quiltgroep 'de Brummelaars'  komt in het voorjaar 6x bij elkaar en ook in het najaar 6x, op de woensdagmorgen vanaf 10 uur.
De locatie wisselt per keer. Meestal bij een van de leden thuis.