Lidmaatschap

Leden van onze afdeling Brummen ontvangen jaarlijks een programmaboekje met daarin veel informatie over de vereniging, haar commissies en de activiteiten in het jaar.
Ook informatie over het lidmaatschap is opgenomen.
De ledencontributie bedraagt in 2024 € 65,—per jaar.
U wordt lid van de afdeling Brummen, onderdeel van de landelijke organisatie.
Landelijk wordt er 4x per jaar  een magazine uitgegeven, dat ook bij u op de mat valt.
Ook provinciaal worden er veel activiteiten georganiseerd waaraan u kunt deelnemen.  
U kunt u als lid op deze website achter de inlog 'voor leden' veel info vinden over de afdeling.
Inloggen kan met lidmaatschapsnummer in combinatie met uw postcode (4 cijfers, spatie, 2 hoofdletters).
Wanneer u uw lidmaatschapsnummer niet weet, vraag het een van de bestuursleden.

Aspirant-leden zijn van harte welkom 2x onze bijeenkomsten of interessegroepen vrijblijvend te bezoeken en om de sfeer te proeven, voordat ze besluiten om lid te worden.  

Opzeggen kan alleen schriftelijk of per mail vóór 1 oktober, het lidmaatschap eindigt dan op 1 januari daaropvolgend.

De ledenadministratie wordt verzorgd door Jacqueline Visser. Voor vragen over uw lidmaatschap, adreswijzigingen e.a. kunt u mailen naar vrouwenvannubrummen@gmail.com, of contact opnemen met de secretaris, 06- 230 353 24