Lid worden, wat kan ik verwachten

Lid worden

Lidmaatschap geeft recht op:

  • deelname aan activiteiten / bijeenkomsten van onze afdeling

  • vier keer per jaar het landelijke ledenblad Vrouwen van Nu, met o.a. nieuws van de Friese Vrouwen van Nu

  • deelname aan provinciale cursussen / bijeenkomsten

  • deelname aan landelijke activiteiten

De contributie voor 2024 en 2025 bedraagt € 65,00.

ACTIVITEITEN

Er zijn tal van interessegroepen actief binnen onze afdeling. De tuinclub, het breicafé, de kookclub, de culturele groep, de leesclubs, de schilderclub en de wandelclub zijn hier voorbeelden van. Het programma van de activiteiten is breed in de vorm van lezingen, excursies, workshops, cursussen en functiegerichte trainingen.