Jubileum 95 jaar Vrouwen van Nu Vries

Jaarprogramma 2024

De bijeenkomsten beginnen, tenzij anders is vermeld, om 19.45 uur en
worden gehouden in Grand Café “Onder de Linden” in Vries.

Maandag 22 januari
Opening van het Jubileumjaar 95 jarig bestaan.
Presentatie van 95 jaar Vrouwen van Nu Vries, met
medewerking van Jan Gritter van de Historische Vereniging
en inbreng van eigen leden.

Woensdag 21 februari
Landgoed “Bosch en Vaart”.
De heren Battjes en Andriesse verzorgen een lezing over
dit landgoed. Daarna volgt de Afdelingsvergadering.

Maandag 18 maart
In het kader van Meertmaond Streektaolmaond een
theatervoorstelling “Babyboomers Blues”
met Marga Kool, Jan Veenstra en Egbert Meyers.

Woensdag 17 april
Özcan Akyol bekend als EUS. Radio en t.v. presentator,
columnist en schrijver van boeken.
Tevens expositie eigen werkstukken.

Dinsdag 23 april
Contactavond: de contactvrouwen, coördinatoren en
bestuursleden overleggen met elkaar in “De Pan”.

Dinsdag 7 mei
Klootschieten en Spelavond:
Aanvang 19.00 uur op de Brink en bij “Onder de Linden”
Reservedatum: dinsdag 14 mei

Donderdag 1 augustus
Fietsdag voor alle leden. Vertrek om 9.00 uur vanaf de
Brink, tegen 17.00 uur terug
Reservedatum: donderdag 10 augustus

Donderdag 22 augustus
Klootschieten , start 14.00 uur bij “Onder de Linden”

Maandag 23 september.
Hoeden van Krook
Mw. Hetty Krook zal over het maken en dragen van hoeden vertellen.

Woensdag 16 oktober.
Theemiddag: Hartfalen bij vrouwen
De dames Sloots en Niewold zullen deze middag
verzorgen. Zij zijn beide senior verpleegkundig specialist
cardiologie bij Zorggroep “Treant”.
Aanvang 14.00 uur bij “Onder de Linden”

Dinsdag 12 november
Contactavond
Uitkomsten koffietafelgesprekken bespreken met de
contactvrouwen in “De Pan”.

Vrijdag 22 november
Feestavond: ter ere van ons 95 jarig jubileum hebben we
cabaret groep “Twee Recht, Twee Averecht” uitgenodigd.

Woensdag 18 december
Afsluiting van ons jubileumjaar:
Kerst met diner


“Leut en Teut op ‘t Terras”
Iedere vrijdagochtend in de maanden juni, juli en augustus gezellig
met elkaar van 10.00 tot 11.00 uur koffiedrinken op het terras of bij
minder goed weer onder de veranda bij Grand café “Onder de Linden”.