Hier begint de zee

Onze afdeling heeft de eerste tegel voor de provincie Groningen gelegd in Uithuizermeeden


In Noord-Brabant hebben de leden van Vrouwen van Nu het plan opgevat om een vuist te maken tegen de problemen rondom plastic afval, en dat initiatief is in het hele land omarmd.
Met de succesvolle projecten als de glasbak (1972) en de boodschappentas (1995) in het achterhoofd zijn de diverse afdelingen in het land enthousiast om hier de schouders onder te zetten.

Plastic & Ik
Alleen samen kunnen we het verschil rondom het plastic probleem maken. Een belangrijke eerste stap is het bewustzijn vergroten rondom de grote hoeveelheid plastic afval die o.a. in onze oceanen drijft. Plastic vergaat niet, maar valt uiteen in kleine deeltjes en deze komen we als microdeeltjes overal tegen, zelfs in de placenta’s van aanstaande moeders. Maar ook in onze dagelijkse voeding consumeren we de micro plastic deeltjes, die deels in ons lichaam worden opgeslagen.

Wat kan Ik doen?
Het plastic gebruik moet verminderen, maar ook na gebruik moet er bewuster met het plastic afval omgegaan worden. Om dit bij een breed publiek onder de aandacht te brengen wordt er op diverse in het oog springende plekken een “stoeptegel” geplaatst bij een afvoerput om zo de mensen er bewust van te maken dat alles wat in het riool gaat uiteindelijk in zee terecht komt en vervolgens via voeding en drinkwater als microdeeltjes weer tot ons komt.

De Kracht van Samen
Vrouwen van Nu Provincie Groningen heeft, samen met de afdeling Roodeschool, de handen ineen geslagen en heeft dit project opgepakt. Voornemen is om in de gemeente het Hogeland op meerdere plekken een stoeptegel te plaatsen.
Omdat we samen sterker staan is bovendien samenwerking gezocht met Rotaryclub “Het Hogeland”. Deze zal op haar beurt in de loop van dit voorjaar de eerste stoeptegels plaatsen. Vanuit de kracht van deze samenwerking gaat het Vrouwen van Nu en de Rotary lukken om in de gehele Gemeente het Hogeland de stoeptegels zichtbaar neer te leggen en de bewustwording rondom het plastic probleem te vergroten.

De eerste stoeptegel
Wij zijn blij dat ook de gemeente het Hogeland haar medewerking aan dit project wil verlenen. Op vrijdag 12 april is de eerste stoeptegel geplaatst op het Johan van Veenplein in Uithuizermeeden. Wethouder Arjen Nolles was hierbij aanwezig en heeft hiermee het startsein voor een mooi campagne gegeven.