Handwerken

De handwerkgroep komt 6 x in het in het voorjaar en 6x in het najaar bijeen in de huiskamer van een van de deelnemers.
Er worden werkstukjes geborduurd in zowel oude als nieuwe technieken.
We gaan 1x per jaar naar de handwerktentoonstelling in Vorden van Vrouwen van Nu Gelderland, waar we ook eigen werken tentoonstellen.