Een nieuwe site

Welkom op de vernieuwde site van Vrouwen van Nu, afdeling Zwolle. Vrouwen van Nu is de grootste vrouwenvereniging van Nederland. We hebben even gedacht dat de emancipatie in Nederland klaar was. We weten inmiddels dat dat nog niet het geval is. Wil je meedoen op het pad van bewustwording? En wil je meedoen omdat het zo'n leuke club vrouwen is? Welkom dan bij de Afdeling Zwolle!

Voor leden die willen inloggen op het 'Voor Leden' gedeelte: Op de website zie je bovenaan in het midden van de oranje balk de knop Inloggen.
Het maakt niet uit of je op de landelijke, provinciale of afdelingssite bent.
Je kunt inloggen met het lidnummer (gebruikersnaam) en de postcode (wachtwoord).
Je vindt het lidnummer op de ledenpas, of eventueel kun kun je het opvragen bij het secretariaat.