De voordelen van het Lidmaatschap

 

Weetje over de V-factor

De V-factor dankt haar naam aan de 10 V's van Vrouwen van Nu, die duiden wat het lidmaatschap van Vrouwen van Nu je oplevert.

Verbinding in de vorm van ontmoetingen op lokaal, regionaal en landelijk niveau
Vriendschappen tussen gelijkgestemden (nabuurschap en netwerk)
Vrijetijdsbesteding via activiteiten, clubjes, uitjes en reizen
Verdieping door achtergrondinformatie in lezingen, betekenisvolle bezoeken, nieuwsbrieven en het magazine
Voorlichting over o.a. verantwoord leven via projecten als Plastic en IK?, het Landelijk Voedsel Platform en PFAS
Vrijwilligerswerk door activiteiten binnen de verenigingsstructuur (besturen, werkgroepen en commissies) of binnen initiatieven die worden ontwikkeld of ondersteund
Vorming in de zin van persoonlijke ontwikkeling via trainingen en leiderschapsontwikkeling door bestuurlijke ervaring
Vertegenwoordiging via lidmaatschap van Nederlandse Vrouwen Raad, Agriterra, Women for Water Partnerships, ACWW en Stidoc
Voorvechten van vrouwenemancipatie door beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging bij de overheid
Voordeel in de vorm van kortingen en winacties

Een greep uit het brede Vrouwen van Nu aanbod voor dit jaar:

·   Gratis trainingen voor leden die als vrijwilliger actief zijn in provinciale besturen of commissies.

·   Uitwisselingsdagen om kennis en ervaring te delen met andere actieve vrijwilligers binnen de vereniging.

·   Vrouwen van Nu Colleges met inspirerende workshops (deels gratis, deels speciaal ledentarief).

·   E-learning cursuspakketten (speciaal ledentarief).

·   Veel kortingen met de ledenpas.

·   Op maat georganiseerde reizen voor leden.

·   Vrouwen van Nu leden doen kennis en ervaring op als vertegenwoordiger in landelijke netwerken, werkgroepen, commissies en overlegorganen.  

Kortom, het lidmaatschap van Vrouwen van Nu biedt veel mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling, ontmoetingen, kennis en ervaring uitwisselen en gezelligheid voor alle leden van onze vereniging. Met de kracht van 22.000 vrouwen kunnen we bijdragen aan een wereld, inclusief onze eigen leefomgeving, waarin het goed leven is.