De Brei-en Haakclub

Op woensdag 15 mei.

Vanaf 14.00 uur bij Nollie van Kleef, Brienenshofsingel 15. Tel. 371341.

Nieuwe ideeën zijn welkom.
Graag van te voren een belletje.