Contactvrouwen

Contactvrouwen

De contactvrouwen vormen de belangrijke verbinding tussen de leden en de coördinatoren. Zij hebben ieder een groepje leden "onder hun beheer" en bezorgen het programmaboekje en de nieuwsbrieven.
Daarnaast geven ze de wensen van de leden door aan de coördinator.
Ook wordt aan zieke leden een bezoekje gebracht.
De contactvrouwen organiseren in januari of februari een bijeenkomst bij hen thuis, waar het programma en nieuwe ideeën aan de orde komen.

 

(foto: pixabay)