Alle verslagen van 2023-2024

Donderdag 18 april waren onze senior leden (80 +) uitgenodigd om samen te komen bij restaurant Folkerts. Van de 18 leden waren er 13 aanwezig, een heel gezellige bijeenkomst.  Onder het genot van koffie/thee en iets lekkers kon onze voorzitter de dames bij praten over het reilen en zeilen van onze club. Ideeën werden verzameld en lekker kletsen over toen en nu. Al met al een geslaagde middag en voor herhaling vatbaar.  op de foto ontbreekt mevr. Hinke Haagsma.    

Woensdag 17 april slotavond seizoen ‘23-’24 Vrouwen van Nu Workum.
Ondanks veel andere activiteiten op dezelfde avond, kon de voorzitter een prachtige groep vrouwen, nieuwe leden en gasten welkom heten. Speciaal onze stadsgenoten dhr. Jan Bruin en zangeres Inkje Bakker, die onze avond kwamen verzorgen. Dhr. Bruin is emeritus predikant en muziek liefhebber, hij komt ons vertellen over “de vrouw als componist.” In de 19e eeuw werden vrouwen als pianiste gewaardeerd maar als componist? Nee daar moest heel wat werk voor worden verzet, dat was mannen werk. Zo werd van de vrouw gezegd dat dit biologisch niet mogelijk was door geen goede aanleg van de hersenhelften,  hormonen en visueel inzicht. Psychologisch niet, ze had een gratie en elegantie als primaire eigenschap. En door het maatschappelijk rolpatroon, ze moest echtgenote, huisvrouw en moeder als vrouwelijke roeping en bestemming zien en had geen eigen rechten. Zo werden de vaak erg getalenteerde dames onder de duim gehouden, ze konden niet steunen op een vrouwenbeweging, ze moesten het hebben van hun kunde , kennis, inzicht en met behulp van sommige mannen met de juiste maatschappelijke positie. Dhr. Bruin vertelt ons van Hildegard von Bingen (1098-1179) een zeer getalenteerde Benedictijnse abdis. Zij schreef 80 muziek composities. Een stukje van haar krijgen we op scherm te horen en te zien. Dan duiken we in het leven van Clara Schumann- Wieck (1819-1896), ‘Wonderkind’ als pianiste, door haar vader gepromoot om ook te gaan componeren. Een zeer krachtige vrouw die componeert, concerten geeft en moedert over 8 kinderen. Na dit boeiende verhaal over deze vrouw neemt dhr. Bruin plaats achter de vleugel en zingt Inkje Bakker een lied van haar werk. Dan is het de beurt aan Fanny Hensel-Mendelssohn Bartholdy (1805-1847) zij is de oudere zus van Felix Mendelssohn-B. uit een muzikaal gezin. Ze is al heel jong een gevierd pianiste. Een uitspraak van haar vader: “ Muziek zal voor jou als vrouw bijzaak zijn en behoren te zijn” in 1987 komt er nog een prachtig partuur “Das Jahr” van haar boven water. Hierna zingt Inkje “Sehnsucht” een van Fanny haar werken. Cécile Chaminade (1857-1944) is een Franse pianiste en componiste, komt ook uit een muzikaal gezin componeert 220 piano werken en enkele orkestwerken. Rond 1900 is ze heel populair in Engeland en Amerika. In de eerste wereld oorlog gaat ze dag en nacht aan het werk in het hospitaal voor gewonde soldaten, zij ontvangt als eerste vrouw de onderscheiding “Légion d’Honneur” (Legioen van Eer) Dhr. Bruin speelt van haar “Interlude.” Na een gezellige pauze gaan we verder met het leven van Mélanie Bonis (1858-1937) een Franse pianiste en componiste, van haar hand komen ongeveer 300 werken voor piano, koor en kamermuziek. Ondanks veel tegenwerking van haar ouders en echtgenoot. Ze heeft gelukkig wel veel steun van mannelijke componisten. Zij publiceert haar werk onder de naam “Mel. Bonis” zo is ze ‘gender neutraal’. Ook van haar speelt dhr Bruin een prachtig stuk. Dan is de laatste componiste aan de beurt, de Franse Lili Boulanger (1893-1918) een heel getalenteerd meisje, al heel jong kon ze prachtige muziek stukken schrijven. Ze won in 1913 als eerste vrouw de ‘Prix of Rome” een aanmoedigings prijs voor jong talent. Door de zeer zwakke gezondheid is ze niet oud geworden, maar haar muziek erfenis zijn behartigd door haar zus Nadia, dus niet verloren gegaan. Van haar hand horen we “D’un Jardin Clair.” Als afsluiting worden we getrakteerd op een stuk van Clara Schumann-Wieck door dhr. Bruin en Inkje “Warum willst du andern fragen”. Wat een bijzondere avond, we hebben genoten van de interessante verhalen over de strijd van deze vrouwen en de prachtige muziek.      

Jaarvergadering Vrouwen van Nu met als gastspreker Tea Rodenburg .  
Dinsdagavond 19 maart stond de koffie/thee klaar in de Klameare, meer dan de helft van onze leden waren aanwezig voor de jaarvergadering. Onze voorzitter Ytsje Kok deed eerst de zakelijke mededelingen, en vertelde o.a. dat we blij zijn met veel nieuwe leden. Ons totale ledenaantal is inmiddels  81, waar de ene na de andere vereniging stopt bloeien wij. Daarna las secretaris Minke Rypma het jaarverslag voor. De penningmeesters Louise Tot en Marietje van Tuinen hadden de financiën keurig op orde volgens de kascommissie de dames Afke Faber en Hittie van Tuinen, Afke wordt op gevolgd door Anje Heeres. Verder was er een bloemetje voor Jettie de Vries voor het bijhouden van de website en voor Hittie van Tuinen voor het werk van de ledenadministratie. Toen was het tijd voor onze jubilarissen, door omstandigheden waren er een paar tussen door geglipt maar nu alsnog een huldiging. Alie Buma 62 jaar, Baukje Wiersma 60 jaar , Roelie Fopma 50 jaar , Minke Rypma 43 jaar, Aeltsje Kleefstra 42 jaar, Agatha Boschma 40 jaar en Hermien Leeuw 25 jaar lid De dames kregen een glazen tulp met inscriptie en een bos bloemen. Als je vroeger trouwde werd je lid van de Plattelandsvrouwen, tegenwoordig is het vaak, als je met pensioen gaat of je komt nieuw in Workum te wonen dan is het gezellig om naar de Vrouwen van Nu te gaan. Daarna was het tijd voor onze gastspreker Tea Rodenburg uit Heerenveen. Zij is professional organizer anders gezegd opruimcoach, zij geeft praktische hulp voor particulieren en bedrijven om op te ruimen en ordenen van huis, bedrijfshuishouding en of administratie. Ze vertelde ons eerst hoe ze tot deze keus is gekomen om dit beroep als ZZP er te gaan doen. Dat er veel mensen zijn die vast lopen in huis of werk doordat ze de regie kwijt raken in een chaotisch huis of administratie. Door de situatie thuis te bekijken en alles rustig door te spreken maakt ze een plan met die persoon om stukje bij beetje de boel op orde te krijgen. Heel interessant was ook haar verhaal over de 5% van de Nederlanders die probleem verzamelaars zijn. Dit is een trieste psychische aandoening waar veel meer achter zit dan alleen het verzamelen. Vaak wordt ze voor deze problemen benaderd door de gemeente / woningstichting/ ggz of huisarts. Als de thuis situatie te gevaarlijk of ongezond word voor deze mensen is er heel veel geduld en tactiek nodig om hier verandering in te brengen. Maar ook werkt ze bij mensen die gewoon alles op orde willen hebben zodat ze rust in hun huis en hoofd krijgen. We kregen twee vragen voorgelegd die we niet fout konden hebben, maar hoe doe jij dit: 1, wat doe je liever opruimen of schoonmaken? De dames kozen voor opruimen, maar schoonmaken moet ook.  2, je zit lekker op de bank en een buurvrouw belt, en zegt dat ze even een bakje komt halen, wat doe je: blijf je lekker zitten tot ze komt of ga je snel nog even wat opruimen? Daar waren wel verschillen te zien , zo is iedereen verschillend. Tips voor opruimen is vooral niet te veel tegelijk willen doen, maar begin met een kastje of la. Ze had 4 kratjes met tekst: 1 overdenken : Wat wil ik er mee? Waar wil ik het bewaren? Hoeveel tijd wil ik hier aan besteden? Wat is het voordeel?  2 opschonen: 4 dozen en een vuilniszak, Doos: hier (daar komt in wat op die plek hoort) Doos: daar (hier komt spul in wat ergens anders in huis hoort ) Doos: weg (kringloop/ kledingbak/ milieustraat) Doos: oudpapier en vuilniszak: ( alles wat in de kliko kan)  3 ordenen:  zet een kook wekker en stop op tijd om dan alles een plaats te geven waar het moet.  4 onderhouden: na het opruimen is het gemakkelijker te onderhouden en kan je het bij houden. We kregen ook een tip om  spullen op te ruimen, zodat je je nabestaanden niet in een moeilijke situatie bracht na je overlijden, maakt bv een doos met heel persoonlijke dingen, met de tekst die te vernietigen. Na een vragenronde sloten we deze bijzondere, interessante en leerzame avond af, met veel stof tot na denken.      

Maandagavond 29 januari stond om 19.30 uur de koffie/thee klaar op de Nijhuizumerdijk 3. 12 dames van de Vrouwen van Nu hadden zich opgegeven voor een reanimatie cursus, gegeven door Harry Lautenbach en geassisteerd door Immy. We leerden deze avond hoe en wat er gebeurt met een hartstilstand of infarct. Via beeld en geluid kregen we informatie hoe te handelen: denk eerst om de veiligheid! Bel of laat 112 bellen en start reanimatie, er komt dan ook iemand met de AED en dit apparaat geeft aan of er ook een schok nodig is om het hart weer op ritme te krijgen. Ga door met reanimeren tot de patiënt bijkomt of dat de hulpverlenings- diensten het overnemen. Bij een hartstilstand is er acuut gevaar. Vooral te weinig zuurstof naar de hersenen zorgt snel voor problemen. Al na 4 tot 6 minuten raken hersencellen onherstelbaar beschadigd. Daarna lopen ook andere organen schade op. Dus hoe eerder je start met reanimatie hoe beter de overlevingskans is. Ook al overlijdt de patiënt, als je niets doet weet je dat zeker, anders is er nog een kans op overleven. Na een kleine pauze was het onze beurt om twee aan twee een reanimatie op een pop te oefenen en met een AED apparaat te werken. Er werd enthousiast geoefend! Aan het einde van de avond was onze wens : dat niemand hoopt de cursus nodig te hebben, maar je weet nu wel wat je moet doen ingeval van. Een hele leerzame avond voor ons allemaal.