Agrarische commissie

De doelstelling van de agrarische commissie is het bieden van mogelijkheden aan agrarische vrouwen om zich te vormen en te ontwikkelen, zodat ze via de bestaande kanalen kunnen opkomen voor hun belangen in de samenleving.

Daarnaast begrip kweken voor de agrarische vrouw onder de niet agrarische leden. Het is dan ook voor alle Vrouwen van Nu mogelijk aan de diverse activiteiten deel te nemen.