BESTUUR:

 

Vrouwen van Nu Moordrechtvrouwenvannumoordrecht@gmail.com

Voorzitter
Vacature 

 

Vacant
 

Secretaris

email: vrouwenvannumoordrecht@gmail.com

R.Boon
0182-374480

06-10871090

 

Penningmeester

Bankrekeningnr.:NL40RABO0343063697 t.n.v. penningmeester NBvP, Vrouwen van Nu, Moordrecht

G.Verhoef
0182-373459

 

Coordinator

G. Tober
0182-372446

06-44774446

 

 

 

Algemeen bestuurslid
Vacature

 

Vacant
 


 

 

   

 Bestuur aan/aftreden:                 

Rennie Boon                  2015  -  2021/ (2022)
stelt zich nog 1 jaar verkiesbaar

Gerda Verhoef                2016 - 2022

 

Redactie: T. Buitelaar 0182-374717

Webmaster: Miranda Prosperi 06-24842267

Advertentie boekjes: Siska Antonisse  0182-374158

 

 Rekeningnummer                                

IBAN nr.: NL40RABO0343063697 t.n.v.

Penningmeester NBvP, Vrouwen van Nu, Moordrecht

 

 

Prov. Secretariaat

NBvP, Vrouwen van Nu,
afd. Zuid-HollandVan Naeldwijcklaan 1312651 KJ Berkel en Rodenrijs,             tel. 010-4757676
email: vrouwenvannuzuidholland@gmail.com
 

website:
www.vrouwenvannu.nl, dan de tab ‘Provincies’ aanklikken en doorklikken naar afdeling op naam, tenslotte lidmoordrecht moo8079

Voorzitter Prov. Bestuur Zuid Holland

 Jans Ooms

Landelijk Secretaria

Loire 198
2491 AM  Den Haag,                           tel. 070-3244429

e-mail: bureau@vrouwenvannu.nl

Inloggen website:gebruikersnaam:Lidlandelijk, wachtwoord: lan9013

     Bestuur aan/aftreden:

Rennie Boon                   2015  -  2021/ 2022
met een jaar extra verlenging

Gerda Verhoef                2016 - 2022

Nel Spijker                      2017- 2023
blijft aan tot eind december

Coordinator Gerdien Tober
 

 

Wat biedt het PROVINCIAAL BESTUUR

Het is de schakel tussen het landelijk bestuur en de afdelingen. Zij bepaalt het provinciaal beleid en brengt dat over naar de afdelingen. Zij wordt ondersteund door een aantal commissies, werkgroepen en contactvrouwen. Wat bieden zij zoal aan de plaatselijke afdelingen:

*ondersteuning aan afdelingen, *de Informatiegids, *najaars- en bestuursoverleg (ook regio-overleg),*begeleiding door het Service-team, *workshops, trainingen en cursussen, *informatie via website, Facebook en nieuwsbrief, *reizen binnen Europa, *eventuele hulp bij het beheer van de afdelingswebsite, *eventuele ondersteuning voor administratie en *bijhouden van een Inspiratiebron.

 

Wat biedt de LANDELIJKE ORGANISATIE

O.a. advies en ondersteuning *informatie, *email-brief voor bestuur, *4x per jaar ledenblad, *korting met ledenpas, *websitelink, *bankrekening met korting, *eventueel ledenadministratiesysteem en *ANBI-status voor giften.

Vrouwen van Nu afdeling Moordrecht heeft een eigen e-mail adres, namelijk vrouwenvannumoordrecht@gmail.com.

Alle e-mail voor het bestuur s.v.p. sturen naar dit adres en niet meer naar het persoonlijke e-mail adres van de bestuursleden.

 

               ALGEMENE VERORDENING                                     GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Sinds 25 mei 2018 is de AVG van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens van personen verwerken. Ook Vrouwen van Nu verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig om te functioneren als vereniging. In de zogenoemde Privacy Verklaring geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Vrouwen van Nu.

Vrouwen van Nu heeft een Aandachtsfunctionaris Gegevens­bescherming, die naleving van de wet- en regelgeving coördineert.

 

De Privacy Verklaring en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u vinden op de website van Vrouwen van Nu.

Regio 3 - Zuid-Holland Vrouwen van Nu

Afdeling Moordrecht zit in Regio 3 samen met de volgende afdelingen:

            Bleiswijk                     Pijnakker

            Den Haag                   Vlaardingen

            Moerkapelle                Zoetermeer

            Moordrecht

 

Vrouwen van Nu Moordrecht is opgericht op: 18 oktober 1938.

 

Weet u dat er landelijk diverse kortingen kunnen worden verkregen op een bepaald theaterbezoek of een vakantie met Kras reizen? Neem een kijkje op de site www.vrouwenvannu.nl. Ga dan naar voor leden en voeg als gebruikersnaam lidlandelijk in en als wachtwoord lan9013. Klik dan door op ledenpas en je ziet waar voordeel is te behalen.

Veel succes