Leeskringen

Onze afdeling heeft 2 leeskringen. Elke groep heeft 5 à 6 leden. Eén keer in de 4-6 weken komen we bijelkaar.

Er is nog wel een plaatsje vrij. Wilt u meelezen? Neem dan contact op met één van de contactvrouwen. U vindt ze in het blokje 'CONTACT'