Jaarvergadering

Datum: 
dinsdag 11 februari 2020 19:30
Locatie: 
Salvatori Strijen
Beschrijving: 

Graag nodigen we u uit voor de jaarlijkse ALGEMENE 59steLEDENVERGADERING.Dinsdag 11 februari, zaal open om 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, in Salvatori te Strijen.Deze avond is alleen toegankelijk voor leden en is gratis.1.Opening2.Mededelingen3.Ingekomen stukken4.Notulen jaarvergadering 12 februari 2019 (op de tafels)5.Jaarverslag van het bestuur6.Financiële jaarverslag van de penningmeester (ter inzage op de tafels)7.Verslag van de kascommissie, benoeming kascommissie20208.Verslagen Clubs en Commissies 9.Rondvraag10.Huldiging jubilarissen 11.AfsluitingNa afsluiting is er de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje met elkaarte praten en genieten van een voorstelling van oude-en nieuwe foto’s.Wij vragen u aan het bestuur kenbaar te maken als je een 50-jarig jubilaris bentof een jubilaris kent. Heeft u interesse om eensbij eenbestuursvergadering te zijnkan u zich aanmelden bij Diane:dianethomson@me.comBovendien: wie wil zich aanmelden om voor deze avond een TAARTof CAKETE BAKKEN?????