Bestuur

De NBvP, Vrouwen van Nu, is een organisatie van vrouwen met hart voor de stad en het platteland, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en met krachtige stem willen participeren in de hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.

Vrouwen van Nu hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom z orgvuldig om met persoonsgegevens. De volledige verklaring staat op de site van de Vrouwen van Nu. Op  advies van de Provinciale Afdeling delen wij u het volgende mee: Bij deelname aan activiteiten die in het kader van de  NBvP, Vrouwen van Nu worden georganiseerd door commissies, werkgroepen, afdelingen of op welke wijze dan ook geldt altijd: “Deelname op eigen risico”.                  

WIE ZIJN WIJ

De NBvP, Vrouwen van Nu, is een organisatie
van vrouwen met hart voor de stad en het platteland, die elkaar willen ontmoeten, hun creativiteit willen ontplooien, aan hun persoonlijke ontwikkeling willen werken en met krachtige stem willen participeren in de
hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen.
Ook niet-leden zijn van harte welkom bij een van de activiteiten, om zo kennis met ons te maken. Informatie en aanmeldingen via ons emailadres: VrouwenvanNuHWOost@gmail.com

Voorzitter:
Diana Thomson

Vice-voorzitter en PR:
Conny van den Eijnden

Penningmeester:
1e penningmeester:
Josephine Nienkemper

2e penningmeester:
Diane Thomson

Secretaris en notuliste:
Vacant

Algemeenlid en PR:
Conny Wijdeveld

Ledenadministratie:
Ria de Grauw

Lief en leed:
Marthie Bos,

Webmaster:
Yvonne Verhorst

Distributie nieuwsbrief:
Nel Lübben

Nieuwsbrief en jaarboekje:
Josephine Nienkemper

Emailadres: VrouwenvanNuHWOost@gmail.com

Kijk voor telefoon nummers en emailadressen in het jaarboekje!!