Provinciaal Bestuur

Taak PB
De taak van het provinciaal bestuur (PB) is werken aan de doelstelling, provinciaal beleid afstemmen op landelijk beleid en een schakelfunctie vervullen tussen landelijk bestuur en afdelingen. Zij draagt zorg voor kadering, voor contacten met provinciale overheden en andere organisaties en zorgt jaarlijks voor een programma-aanbod voor commissies, afdelingsbesturen en leden.

Samenstelling

 Taken
Janny KolhornVoorzitter PB
 PB afgevaardigde agrarische commissie
 PB afgevaardigde kring Veenkoloniën
Ans OverbeekSecretaresse PB
 Back-up Ria Hettinga (website en secretariaat)
 PB afgevaardigde reiscommissie
 PB afgevaardigde kring Oldambt
 PB afgevaardigde kring Westerwolde
Eri de GrootPenningmeester PB
 PB afgevaardigde commissie Wonen en Cultuur
 PB afgevaardigde kring Woldstreek
 Aanspreekpunt servicepunt
Carin v.d. WalAlgemeen bestuurslid PB
 Afgevaardigde Ledenraad. (Jolanda Meindertsma is plaatsvervangend afgevaardigde ledenraad)
 Heeft zitting in commissie toekomst VvN
 PB afgevaardigde kring Eemsmond
 PB afgevaardigde commissie Handwerken en Textiele werkvormen
  • Notulist buiten het bestuur: Ria Hettinga
  • Secretariaat: Ria Hettinga
  • Aanspreekpunt tussen PB en redactie ledenblad: Ria Hettinga

​U kunt het Provinciaal Bestuur bereiken via e-mail: vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com

Nieuwsbrief MOI

Sinds mei 2017 geeft het PB met regelmaat een nieuwsbrief uit met hierin nieuws en info bedoeld voor de bestuurs(leden) van de afdelingen in de provincie Groningen.