Provinciaal Bestuur

Taak PB
De taak van het provinciaal bestuur (PB) is werken aan de doelstelling, provinciaal beleid afstemmen op landelijk beleid en een schakelfunctie vervullen tussen landelijk bestuur en afdelingen. Zij draagt zorg voor kadering, voor contacten met provinciale overheden en andere organisaties en zorgt jaarlijks voor een programma-aanbod voor commissies, afdelingsbesturen en leden.

Samenstelling

 Taken
Martha van der WeerdVoorzitter PB
 Provinciaal bestuurslid kring Westerwolde
 Provinciaal bestuurslid kring Oldambt
 Provinciaal bestuurslid Servicepunt
Janneke SnijderVice voorzitter PB
 Afgevaardigde Ledenraad
 Provinciaal bestuurslid commisie Wonen en Cultuur
 Provinciaal bestuurslid agrarische commissie
 Provinciaal bestuurslid kring Woldstreek
Wobbie KrijgerSecretaresse PB (ad interim)
 Penningmeester PB
 Provinciaal bestuurslid reiscommissie
 Provinciaal bestuurslid kring Veenkoloniën
 Provinciaal bestuurslid kring Westerkwartier
Carin v.d. WalLid PB
 Plaatsvervangend afgevaardigde Ledenraad
 Provinciaal bestuurslid kring Eemsmond
 Provinciaal bestuurslid commissie Handwerken en Textiele werkvormen
  • Notulist buiten het bestuur: Ria Hettinga
  • Secretariaat: Ria Hettinga
  • Aanspreekpunt tussen PB en redactie ledenblad: Ria Hettinga

​U kunt het Provinciaal Bestuur bereiken via e-mail: vrouwenvannu.prov.gron@gmail.com

Nieuwsbrief MOI

Sinds mei 2017 geeft het PB met regelmaat een nieuwsbrief uit met hierin nieuws en info bedoeld voor de bestuurs(leden) van de afdelingen in de provincie Groningen.