Huldiging jubilarissen

Op 14 februari jl. hield de afdeling Gieten van de 'Vrouwen van Nu' haar Jaarvergadering.

Voorzitter Alie Warners kon 77 dames welkom heten en 3 vertegenwoordigers van 'Impuls', die na het zakelijke gedeelte informatie zouden geven over hun organisatie.

Achter in de zaal waren creatieve uitingen van de leden geëxposeerd waaronder prachtig haak-,kruissteek-, schilder- en zelfs kantkloswerk.

Na de diverse jaarverslagen behandeld te hebben werd afscheid genomen van mevr. J.Klaassens als ziekencommissielid en mevr. F.Bruining als kas-commissielid. De dames J.Hollander en G.Boter nemen de taken van hen over.

Mevr. L.Rieske zet haar taak als secretaris voort, dat met een uitbundig applaus en bouquet wordt onderstreept.

Dan volgt de huldiging van onze vele trouwe leden, de dames A.Boer, J.Hospes, H.Huting, R.Kuik en G.Wilkens zijn 40 jaar lid en ontvangen het vignet als broche.

De dames R.Piening, C.Pranger en H v.d Veen zijn 50 jaar lid en ontvangen een vaas met inscriptie en de dames W.Homan, L.Jobing  en L.Oosterhuis zijn 60 jaar lid en ontvangen een glazen schaal gevuld met bonbons.

Allen worden daarna feestelijk in de bloemetjes gezet en geportretteerd.

Geesje Hoiting vertelt dat er 1830 kg  plastic doppen (bij de Jumbo) zijn ingezameld voor het KNGV - de opleiding van Geleide honden. Dit mooie resultaat stimuleert om de inzameling voort te zetten!

De dames G.Paas, A.Blom en J.Darwinkel krijgen dan het woord en zij geven met behulp van een power-point presentatie een helder en informatief beeld van Impuls. Met een dankbaar applaus, enveloppe met inhoud en bloemen dankt Alie de dames en wenst allen een wel thuis.