Bestuur

Het bestuur van Vrouwen van Nu afdeling Diever bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Janny de Groot-Everts  593564 
Penningmeester: Grietje Middelkamp  590522
Secretaresse: Geesje Vondeling 853298
Bestuurslid: Hennie Schluter 591817 (reeds afgetreden)

nieuwe bestuursfoto volgt z.s.m.