Bestuur

Het bestuur van Vrouwen van Nu afdeling Diever bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Annie Biemolt 592291
Penningmeester: Grietje Middelkamp  590522
Secretaresse: Geesje Vondeling 853298
Bestuurslid: Hillie Bartol 594019
                   Guusje Boonstra 769084

nieuwe bestuursfoto volgt z.s.m. na de coronacrisis.